FNs Verdensmål

PREMIND®BIOTICS og de 17 verdensmål

Du kender sikkert FNs 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling. De 17 Verdensmål blev vedtaget af verdens regeringsledere i 2015 og satte ambitiøse mål for social og miljømæssige mål frem mod først og fremmest 2030. 
Verdensmålene er ikke bare noget regeringerne skal leve op til, det er et ansvar vi alle må tage på os, du og jeg, men også virksomhederne har et kæmpe ansvar. Derfor har vi valgt at bruge verdensmålene som et strategisk værktøj, der har en reel indflydelse på vores beslutningsprocesser.
Vi har valgt at starte med at fokusere på tre mål. Med tiden, og som vi bliver bedre, udvider vi måske med flere. Nedenfor kan du se de mål vi har valgt at fokusere på. Man kan arbejde med verdensmålene på mange måder, så vi vælger også at tilpasse dem vores hverdag, og arbejder ikke slavisk gennem de 169 delmål der findes under de 17 hovedmål.

 

 

Mål 3. Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel ligger helt naturligt for os og er derfor også et oplagt mål at arbejde med. Helt konkret kigger vi meget på de råvarer vi benytter og i den forbindelse er målet også en guideline og en reminder når vi kigger på nye ingredienser og hvordan de produceres. Da flere af vores ingredienser kommer fra fx Asien, en verdensfordel hvor arbejdsforhold ikke nødvendigvis har samme standard som i Danmark, kan sundhed og trivsel fx. også vedrøre de lokales forhold, og at man har dem i tankerne, når man vælger leverandører.   

Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12 er et fokusområde som vi har brugt og bruger mange kræfter på. Fx. er hele vores politik omkring bæredygtige emballager, centreret omkring netop ansvarligt forbrug og produktion.
Et naturligt fokus kan også være at stille endnu større krav til selve fremstillingen, kan man fx. spare på energi med deraf lave CO2-udledning og kan man reducere vandforbruget.  

Mål. 17. Partnerskaber for handling

Partnerskaber kan være mange ting. Det kan fx. organisationer der kigger på arbejdsforhold i de lande vi får ingredienser fra, det kan også være forskere vi arbejdere med eller designere der kan gøres vores emballage endnu mere bæredygtigt. Det kunne også være de influencers vi benytter til at promovere vores produkter. Partnerskaber for handling er først og fremmest at vi vælger samarbejdspartnere, som deler de samme værdier som os i forhold til bæredygtighedsagendaen. 

Hvad kigger du efter?